Årets sämsta luftkvalitet har uppmätts i Kinas huvudstad Peking i helgen och myndigheterna rekommenderar människor att stanna inomhus så mycket som möjligt. Halten av PM2,5, den partikelstorlek som bedöms som mest hälsovådlig, låg på över 15 gånger den mängd som anses säker.

PM2,5-nivån låg stundtals på 390 mikrogram per kubikmeter luft, att jämföra med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommenderade maximala 25 mikrogram som snitt över ett dygn. Myndigheterna höjde varningsnivån till orange, vilket bland annat innebär att industrier måste begränsa sin produktion och att tunga lastbilar inte får köras i staden.

Luften försämras ofta i norra Kina under vintern när koleldningen ökar för att få värme.