– De är oerhört bra, men det har visat sig att de också leder till mer antibiotikaresistens.

Maria Furberg, infektionsläkare vid Umeå universitetssjukhus, om antibiotika mot urinvägsinfektion. En studie ska nu testa äldre, smalare preparat.

Elva kliniker ingår i studien

Studien ska jämföra två olika antibiotikabehandlingar mot urinvägsinfektion med feber. Den vanligaste behandlingen, cefotaxim, jämförs med ett annat antibiotikum, temocillin, som i dag inte är godkänt i Sverige. Denna studie förväntas pågå i två till tre år.

Klinikerna som ingår finns på Örebro universitetssjukhus, Danderyd sjukhus, S:t Görans sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linköping universitetssjukhus, Sundsvalls sjukhus, Östersunds sjukhus, Umeå universitetssjukhus, Lund universitetssjukhus och Helsingborgs sjukhus.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

En vanlig anledning för att skriva ut antibiotika är urinvägsinfektion. Patienter får sedan länge ett preparat som slår brett, mot många olika sorters bakterier.

– De är oerhört bra, men det har visat sig att de också leder till mer antibiotikaresistens, säger Maria Furberg, infektionsläkare vid Umeå universitetssjukhus.

En studie som nyligen inletts ska nu testa ett smalare, äldre preparat. Förutom i Umeå, där Maria Furberg är lokalt ansvarig för studien, testas det på elva andra kliniker. Totalt ingår drygt 300 patienter.

Utöver samhällsnyttan är ett smalare preparat också bättre för patienten.

– Det är snällare mot tarmfloran och jag hoppas att det ska ge färre diarréer, säger Furberg.

Det är skralt med ny antibiotika på väg ut på marknaden, och från läkemedelsbolagen finns inget intresse för att testa gammal antibiotika, då patenten oftast har gått ut.

– Därför såg socialdepartementet det som viktig att satsa på att bedriva studier på äldre preparat så vi lär oss att använda dem bättre, säger Charlotta Edlund, utredare på Folkhälsomyndigheten och projektledare för studierna, till SR Ekot.