Fakta: Kinas ettbarnspolitik

Kinas ettbarnspolitik infördes i slutet av 70-talet med mål att stävja den skenande befolkningsökningen.

Obalans mellan könen har lett till att det officiellt föds 117 pojkar per 100 flickor i Kina. Det internationella snittet är 105 pojkar per 100 flickor.

2013 lättade Kina på ettbarnspolitiken och tillät vissa par i stadsområdena att skaffa två barn.

Källor: AFP, Reuters

– Problemet för Kina är ju att de har en åldrande befolkning, och landet har inte hunnit bli rikt ännu. Då är detta ett sätt att klara de demografiska omsvängningarna som kommer att komma, säger Kinakännaren Kristina Sandklef till TT.

Den statliga nyhetsbyrån Nya Kina citerar en kommuniké från kommunistpartiet som utfärdats efter ett fyra dagar långt möte i Peking där kursen för landets ekonomi under de kommande fem åren stakats ut.

Tvångsaborter och hetsjakt

Principerna för ettbarnspolitiken utformades under sent 1970-tal, för att befolkningen inte skulle öka så snabbt. Enligt myndigheterna kunde landet inte få fram mat till den snabbt växande befolkningen. Regeringen uppger att 400 miljoner barnafödslar förhindrats genom politiken, men att den har haft ett högt pris i form av mänskligt lidande, tvångssteriliseringar och tvingade aborter.

– Många kvinnor har utsatts för svåra övergrepp. Det har varit många tvångsaborter i ett mycket sent skede av graviditeten, under mycket brutala omständigheter. Det har också varit en hetsjakt på familjer som har mer än ett barn, framförallt ute på landsbygden, säger Elisabeth Löfgren, pressekreterare på Amnesty International i Sverige.

Politiken har även lett till en stor obalans i könsfördelningen. Många familjer har också skaffat "otillåtna" barn, vilket lett till att vissa barn hamnat utanför systemet, utan tillgång till sjukvård och utbildning.

Åldrande befolkning

Elisabeth Löfgren tror inte att ettbarnspolitken avskaffats på grund av den internationella kritiken.

– Vi är väldigt bekymrade över läget i Kina. Yttrandefriheten stryps bara mer och mer. Ekonomin blir bättre för väldigt många i Kina, men det följer inga politiska reformer i dess spår.

Systemet har fungerat i städerna, där de flesta familjer i dag bara har ett barn. På landsbygden har många familjer två barn. Där är det tillåtet att skaffa ett andra barn om det första barnet är en flicka eller om barnet har en funktionsnedsättning.

Kristina Sandklef ställer sig frågande till om kineserna själva vill ha fler barn.

– Jag har många kinesiska vänner som säger att det kostar enormt mycket pengar att skaffa barn, som bland annat ska gå i dyra skolor. Frågan är hur många som kommer att hoppa på det tåget, säger hon.

Kinas befolkning – världens största – åldras snabbt och arbetsstyrkan krymper. Denna oroande utveckling ledde till begränsade reformer 2013, då bland annat vissa par i stadsområden tilläts skaffa ett andra barn. Relativt få har dock utnyttjat den möjligheten, enligt nyhetsbyrån AFP.

Ekonomin sekundär

Kinakännaren Niklas Swanström, chef för Institutet för Säkerhets- och Utvecklingspolitik, tror dock inte att ekonomisk hänsyn är huvudanledning till beslutet att riva upp ettbarnspolitiken.

– Det är klart att det kan vara en faktor. Men Kina har ändå en överproduktion, en överkapacitet, och skulle man få ytterligare arbetare skulle man behöva fler arbetstillfällen.