– Man känner sig stressad av andra trafikanter och vill inte bli sedd som en "gubbe i hatt".

Thomas Broberg om hur en del äldre förklarar att de kört fortare än lämpligt.

Fakta: Äldrestudier

Mer än 200 bilförare har studerats i de två projekten. 80 av dem finns i Frankrike, medan resten är svenska.

I samarbetet deltar bland andra Chalmers, vägtrafikforskningsinstitutet VTI, Volvo Cars, föreningen Mobilitetscenter och en trafikskola i Göteborg.

Som "äldre" i studien räknas i stora drag förare från 70 år och uppåt.

Studierna gjordes dels med terapeuter och körlärare som studerade förare och körning, dels med en så kallad eye-tracker som följde förarnas ögonrörelser för att se vart de tittade, och dels med samtal i fokusgrupper.

Att unga bilförare är överrepresenterade i olyckor är väl känt. Men utländska studier pekar mot att det gäller även för de äldsta, om man tar hänsyn till antalet körda kilometer. Forskarna talar om en "badkarskurva" i det statistiska diagrammet.

Många bilförare drar ner på körningen efter arbetslivet. De får därmed mindre träning, och kan få svårt att bedöma sin egen förmåga.

Studierna presenterades på trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand.

Källa: Chalmers, Volvo Cars

Mer än 200 förare har studerats i två projekt med inriktning på äldre bilister inom Safer, ett center för trafikforskning inom Chalmers.

– Filosofin är att om vi kan hjälpa äldre förare med deras behov, så kan säkert även andra grupper dra nytta av det, säger Thomas Broberg, doktorand på Chalmers och säkerhetsexpert på Volvo Cars.

Forskarna pekar på två situationer där många äldre bilförare har problem. Den ena är att köra, och att svänga, i korsningar. Man vet sedan tidigare att en relativt stor del av olyckorna där äldre förare är inblandade händer där. Yngre är i stället värre på att köra av vägen.

– Korsningar är komplexa situationer där äldre lägger mer tid på att se till att de själva är rätt placerade i förhållande till linjer och skyltar, medan yngre förare tittar mer på rörliga objekt. I våra studier fick många äldre anmärkningar om att de missat saker, säger Thomas Broberg.

Autobroms i korsning

En förklaring kan vara att vidvinkelseendet blir sämre när vi åldras. Men i detta fall är hjälp på väg, i form av autobroms i korsning. Första generationen av denna avancerade teknik kan ingripa vid vänstersväng.

– Kamera och radar är bilens ögon. Dessutom känner den vad föraren gör eller inte. Om autobromsen märker att föraren börjar svänga och en krock hotar, kan systemet självt gå in och bromsa, beskriver Thomas Broberg.

Hans erfarenhet är att äldre förare gärna tar till sig teknik om man förstår syftet och det inte är krångligt att lära sig.

Förståelse kan lugna

Det andra problemet var att många äldre, i motsats till vad de själva trodde, körde för fort i vissa situationer.

– Som på en rak väg i stadsmiljö där saker kan hända snabbt. En del säger att det är viktigt att följa rytmen, att inte vara i vägen. Man känner sig stressad av andra trafikanter och vill inte bli sedd som en "gubbe i hatt", säger Thomas Broberg.

Här finns lösningen mera i attityder än teknik. Broberg efterlyser även mera förståelse från omgivningen för äldre förare, så att de kan anpassa körningen till sin egen förmåga utan att känna sig utpekade.