Uppfattningen att äldre under 1880-talet hade fler barn och barnbarn omkring sig som skötte om dem än vad äldre har i dag ifrågasätts av Gerdt Sundström, professor emeritus vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Han har forskat om kvinnor under tiden 1750–1890, skriver tidningen Släkthistoria. Resultaten visar att 20 procent av kvinnorna under perioden var barnlösa, att jämföra med 12 procent i dag. Dessutom var barnadödligheten väldigt mycket högre än i dag och studien visar att 56 procent av mödrarna saknade barn eller hade barnen boende i en annan församling när de själva dog.

Sundström anser därför att det inte stämmer att äldre generellt hade mera kontakt med barn och barnbarn, och fick mera hjälp av dem.

– Vi är närmare varandra nu för tiden, och det beror framför allt på minskad dödlighet, att fler helt enkelt har anhöriga och släktingar kvar i liver, säger han.