När elektriska ålar ger sig på ett byte krullar de ofta ihop sig och klämmer fast sin blivande föda med hjälp av den långa kroppen. Det här har nu visat sig vara en mycket effektiv metod – den elektriska urladdningen blir nämligen dubbelt så kraftfull jämfört när ålen bara håller fast sitt byte med munnen. Detta enligt ny forskning som publiceras i tidskriften Current Biology.

De elektriska stötarna bedövar ålarnas byten och genom att öka kraften kan ålarna ta byten som är större än vad de själva är.