Den mystiska sjukdom som drabbar älgar i form av hudsår gäckar fortfarande expertisen.

Gensvaret har varit stort bland landets jägare då de i samband med att älgjakten startade uppmanades av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att rapportera in fall av hudsår hos älg.

Analyser har gjorts och man har konstaterat att fynden gjorts enbart i de södra delarna av landet, att det nästan uteslutande är tjurar som drabbats samt att tjurarna oftast har stora horn.

Men än så länge kan SVA inte säga vad hudskadorna beror på.

– Vi vet inte och det är mycket intressant, om det här rör sig om en smittsam sjukdom kan det kanske komma söderifrån och inte har hunnit längre upp i landet, säger Torsten Mörner, statsveterinär på SVA i Uppsala, till P4 Kronoberg.

Han säger också att det inte fins någonting som tyder på att sjukdomen kan smitta människa.