De borgerliga partierna har utvecklat centrala delar av den svenska modellen, skriver moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson (M) på DN Debatt.

"Det var progressiva socialdemokrater och liberaler som drev fram viktiga delar av den svenska modellen på 1900-talet. Och det var borgerliga politiker och opinionsbildare som såg även problemen och krävde rimligare skatter och mer valfrihet", skriver han.

Enligt Kristersson skulle få uppskatta den svenska modellen i dag om inte marginalskatterna, televisionen, systembolaget och vårdcentralerna hade förändrats med tiden, förändringar som han tillskriver de borgerliga partierna.