Fakta: Alliansens slutsatser

I artikeln på DN:s debattsida listar partisekreterarna slutsatserna i utvärderingen av Allianssamarbetet i punktform.

1. Alliansen bör gå till val tillsammans.

2. Alliansen står fortfarande för den starkaste värdegemenskapen i svensk poltik.

3. Behov av en ny reformagenda för Sverige.

4. Lär av organisatoriska brister.

5. Förbättra kampanjverksamheten.

6. Hitta gemensam kraft igen.

Allianspartiernas partisekreterare skriver i dag på DN:s debattsida att de nu jobbar med att förbättra sin gemensamma politik på de områden som de tror blir viktiga inför nästa val.

– Det kommer att handla om hur svensk ekonomi ska växa och hur vi ska få in fler unga och utrikes födda i jobb. Det kommer också handla om hur vi ska hantera integrations- och migrationsutmaningen, säger Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé till TT.

Våren 2015, efter att allianspartiernas väljarstöd i valet 2014 rasat med cirka tio procentenheter, tillsatte de en gemensam utvärdering av samarbetet. Och slutsatsen är att en del förändringar behöver göras för att återfå väljarnas förtroende.

– Vi lyckades ju väldigt bra på många områden. Men jag tycker att vi saknade ordentliga svar på integrations- och migrationsutmaningen. Jag tror också att det hade varit bra om vi hade haft en reformagenda för Sverige framåt. Jag tror att väljarna inte kände att vi hade de svar som man förväntade sig, säger Tomas Tobé.