Fakta: EU:s framtida asylsystem

EU-kommissionen presenterade den 6 april två olika alternativ för ett nytt asylsystem

Det ena innebär som i dag att migranter söker asyl i det EU-land de först anländer till.

Om asyltrycket blir för stort på det landet ska EU-länderna fördela asylsökanden därifrån mellan sig.

Det andra förslaget innebär ett helt nytt system där alla asylsökande fördelas enligt en fördelningsnyckel

Justitieminister Morgan Johansson räknar inte med ett EU-beslut i år.

Källa: TT.

EU:s migrationsministrar ska på torsdag diskutera EU-kommissionens olika förslag för ett nytt asylsystem. Det alternativ som regeringen förespråkar innebär att alla asylsökande som kommer till EU ska fördelas enligt en permanent fördelningsnyckel mellan medlemsstaterna.

– Här talas det ju inte om något tak. Ska alla EU-länder oavsett hur många flyktingar som kommer till EU ha den här omfördelningsmekanismen. Jag är inte säker på att det fungerar. Vi överlämnar vår reglerade invandring till EU, säger Kristdemokraternas Desirée Pethrus.

Överraskad

Allianspartierna krävde i riksdagens EU-nämnd att regeringen gör konsekvensanalyser av förslaget innan Sverige tar ställning. Moderaternas Ulrika Karlsson kräver en extra överläggning i nästa vecka. Hon uppger att riksdagen inte kan ge regeringen ett öppet mandat att förhandla i EU.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) är överraskad över Alliansens kritik. Han påpekar dock att det finns en riksdagsmajoritet för regeringens linje. Orsaken är att oppositionen är splittrad. Sverigedemokraterna lämnade in en egen avvikande mening till EU-nämnden där man är emot att ge EU mer makt över asylpolitiken.

Färre asylsökande

Johansson anser inte att en permanent omfördelningsmekanism innebär att Sverige lämnar över asylpolitiken till EU. Han påpekar att efter att de asylsökande fördelats i EU så är det medlemsstaterna själva som prövar vilka som ska få flyktingstatus.

Enligt ministern skulle en permanent omfördelningsmekanism innebära ett lägre antal asylsökande för Sverige. Förra året skulle det ha kunnat handla om 30 000 i stället för de 163 000 asylsökanden som kom, om man utgår från den tillfälliga fördelningsnyckel EU enades om förra året.