Fakta: Färre misstänkta brott utreds av åklagare

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inkomna ärenden 1 037 078 1 032 336 1 017 920 1 041 065 1 078 288 1 051 636

Ärenden redovisade 172 784 161 830 145 358 139 855 131 925 120 061

till åklagare

Andel som redovisats 16,7 % 15,7 % 14,3 % 13,4 % 12,2 % 11,4 %

till åklagare

(Siffrorna avser perioden januari-oktober resp år.)

Källa: Nationella operativa avdelningen

2011 gick nästan 17 procent av polisens inkomna ärenden vidare till åklagare. Fem år senare var andelen nere i drygt 11 procent, visar statistik för perioden januari–oktober från polisens Nationella operativa avdelning.

Även i absoluta tal syns minskningen – från 131 925 till 120 061 ärenden om årets första tio månader jämförs med samma period i fjol. Det är en försämring med nio procent.

Väntar sig resultat

Inrikesminister Anders Ygeman (S) vill inte uttala sig om orsakerna, men han påpekar att nya resurser tillförts polisen.

– Man har haft möjlighet att anställa 600 civilanställda utredare för att vända utvecklingen, så vi måste ju se resultat från polisens sida, säger han till TT.

Den viktigaste förklaringen till försämringen är att polisen valt att prioritera grov brottslighet, enligt rikspolischef Dan Eliasson.

– Vi kan inte lägga ett mord åt sidan, säger han till Dagens Nyheter.

"Kaosartad situation"

Värst är utvecklingen i två polisregioner, Region Stockholm och Region Syd. Där minskade antalet utredningar överlämnade till åklagare med 13 procent under perioden januari–oktober i år.

Polisförbundets Lena Nitz är inte förvånad och förklarar utvecklingen det senaste året med polisens omstridda omorganisation, som enligt henne lett till en kaosartad situation.

– Jag tror att det här beror på att man slagit sönder utredningsstrukturer, att man har haft chefer som saknat förutsättningar för att leda sin personal och att flera specialistenheter helt enkelt inte längre finns kvar, säger hon.