Fakta: Ungdomar och idrott

2014 hade Riksidrottsförbundens förbund 3 454 525 aktiva inom sina verksamheter.

2009 var 5 385 407 svenskar medlemmar i något idrottsförbund

2006: 5 241 198 medlemmar

Deltagande i idrottsaktivitet i åldersgruppen 7-20 år: 2004, 58 168 285 antal tillfällen. 2014: 51 343 710.

En minskning med drygt 6,8 miljoner registrerade tillfällen. En nedgång på 11,7 procent.

Nedgången syns starkast hos ungdomar 17–20 år, och hos flickor.

Minskat deltagande bland flickor syns redan i ålder 13-16 år. Denna nedgång tilltar i åldern 17–20 år.

Källa: Centrum för idrottsforskning, Riksidrottsförbundet.

Sedan 2008 tappar idrottsrörelsen medlemmar och den faktiska aktiviteten i idrottsklubbarna minskar, visar rapporterna.

– Det är de äldre ungdomarna mellan 17 och 20 år som slutar i högre grad, och det är särskilt tjejerna, säger Johan Norberg, forskare vid Centrum för idrottsforskning.

Osäkert varför

Vad det beror på är osäkert. Om unga hittat roligare saker att göra, om föreningarna har fel verksamheter som inte attraherar, inget går att säga säkert. Men det har inte med minskande barnkullar att göra, konstaterar forskarna.

– 2008 lanserades Iphone. Sådana faktorer kan man inte bortse från. Det här är stora strukturella förändringar som det är svårt att hitta förklaringar till, säger han.

Han menar att det snarare är ett problem för idrottsrörelsen än folkhälsan, eftersom inget talar för att ungdomar eller unga kvinnor skulle träna mindre, då fler går på gym och möjligheterna att träna själv ökat.

Utvecklingen visar i stället att idrott och föreningsidrott allt mer blir en verksamhet för yngre pojkar i högstatusområden, vars föräldrar bor ihop och har bil. Flickor i lågstatusområden är de som rör på sig minst.

– Idrottsrörelsen mår toppen i välmående kommuner som Danderyd, Solna, Lomma och Vellinge. Den har sitt starkaste fäste i en välmående medelklass. Det är samma mönster som upprepar sig när det handlar om "bästa kommun" där man tittat på arbetstillfällen och liknande faktorer, säger han.

Färre medaljer?

Det här behöver däremot bara i andra hand innebära färre medaljer i mästerskap.

– Om rörelsen är bra på att ta hand om och utveckla unga idrottare med ambitioner och potential, då kan vi nog förvänta oss att det dyker upp fler medaljer. Men om det blir färre som provar på fler idrotter, ja då ska väl det på sikt innebära att Sverige på längre sikt tar färre medaljer.

Även Riksidrottsförbundet har uppmärksammat den vikande trenden.

– Det är en varningssignal för oss, säger ordföranden Björn Eriksson.

Han ser hur det varit svårt att locka unga med utländskt ursprung, vilket man tror kan bero på att de mer sällan kommer från miljöer med en föreningstradition.

Utanför tävlan

– Utmaningen för oss är att få folk att idrotta, genom hela livet. Problemet är inte om folk börjar träna på annat vis än i våra föreningar, utan om ingen lyckas fånga upp dem som faller utanför, säger Eriksson.

Han lyfter fram kampsportsklubbar som lockar både unga och gamla, ofta i segregerade områden, som goda exempel.

– Hit kommer majoriteten inte för att tävla. De är där för att sköta sin kropp, ha kul och träffa folk, säger han.