Fakta: Första rekommendationerna i höst

Omkring 10 procent av barn och unga mellan 0-18 år i västvärlden lider av kronisk smärta som man inte hittat förklarlig orsak till.

Barn och unga som söker hjälp för kronisk smärta har i Sverige blivit tio gånger fler än för ett tiotal år sedan.

Läkarnas råd till föräldrar till dessa barn är att först söka upp läkare, och först därefter vända sig till smärtmottagning.

I höst kommer Läkemedelsverket med de första rekommendationerna om behandling av långvarig smärta.

På smärtmottagningarna får barnen behandling av team som består av läkare, sjukgymnast och psykolog.

Som behandling används bland annat ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en utveckling av KBT (kognitiv beteendeterapi).

ACT är en evidensbaserad behandling som bland annat handlar om att hitta ett sätt att inte låta smärtan vara ett hinder i livet.

Källa: Smärtmottagningarna för barn och unga i Stockholm och Lund.

Värken började för sex år sedan, som en konstant stark smärta i låren, och den gick inte över. Vissa dagar hade Nikita Angel så ont att hon varken kunde gå till skolan eller leva ett vanligt socialt liv.

– Folk trodde att jag hade växtvärk. Jag tog smärtstillande läkemedel utan att de hjälpte och fick åka in till Helsingborgs sjukhus och ta prover, utan att de hittade någon orsak bakom smärtan, berättar hon för TT.

Till slut remitterades Nikita Angel till smärtmottagningen för barn och unga i Lund där hon under fem månader nu har genomgått behandling.

– Smärtan är kvar, men jag har lärt mig att leva med den och inte bli irriterad på den, säger hon.

Patienter varje vecka

Smärtmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm får i genomsnitt in fem nya remisser i veckan som gäller barn och unga med kronisk värk, i de flesta fall utan förklarlig orsak, berättar överläkare Stefan Lundeberg. Större kapacitet att ge barn behandling kan vara ett skäl till att patientgruppen har ökat, gissar han.

– Samtidigt kan vi bara ta emot ett begränsat antal barn, många får aldrig den hjälp de behöver.

Smärtmottagningen för barn och unga i Lund tar i sin tur emot ett par nya bedömningsfall per vecka, de flesta är flickor, berättar överläkare Ulla Caverius.

– Det vanligaste är att barnen har kronisk huvudvärk, buksmärta eller värk i leder, säger hon till TT.

Acceptera kronisk smärta

När barnen kommer till smärtmottagningen har de redan utretts så att man kan utesluta sådant som hjärntumör och andra orsaker.

Behandlingen de får går bland annat ut på att förklara för barnet att smärtan inte är farlig och att lära barnen att leva med den. Att de kan lära sig att trots smärtan göra saker de gillar, som att spela fotboll och umgås med vänner.

Viktigt behandla tidigt

Gruppen barn med kronisk värk kan bli ännu större i och med att många flyktingbarn bär på trauman som kanske tar sig kroppsliga uttryck, enligt Ulla Caverius.

– Men i de fallen har smärtan ofta en tydlig psykologisk förklaring. Kronisk smärta hos barn behöver däremot inte ha psykisk koppling. Den kan ha det och i sig leda till en psykisk stress, säger Ulla Caverius, och betonar vikten av att ge barnen hjälp i tid.

– En del har kvar sin smärta i vuxen ålder, något som riskerar att leda till sjukskrivningar. Därför är det viktigt att barn med kronisk värk får behandling medan de är barn, säger hon.