Fakta: Tips vid åska

Skydd för robotgräsklipparen:

För att skydda robotgräsklipparen kan man installera gnistgap eller överspänningsskydd för laddstationen.

Koppla ur robotgräsklipparen när du vet att åska är på väg.

Så skyddar du hemelektronik vid åska:

Dra ur kontakter till el- och antennuttag och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten.

Dra också ur laddare – de kan skadas även om de just då inte används.

Se till att ha jordfelsbrytare och överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp. Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag

Fler tips vid åska:

Stäng alla fönster i huset för att försvåra för en eventuell brand att sprida sig.

Vänta med att duscha eller bada eftersom ström kan ledas genom vattnet.

Använd inte selfiepinne eller paraply när det åskar – de kan dra till sig blixtar.

Färska siffror visar att antalet åskskadade robotgräsklippare fortsätter att öka. I Folksams årliga granskning ligger fortfarande tv:n (inklusive digitalboxar och paraboler/antenner) högst på listan över elektronik som skadas mest. Därefter kommer datorer.

Men i försäkringsbolagets senaste pressmeddelande framkommer att robotgräsklippare ökar drastiskt i statistiken. Trenden har varit slående sedan 2013–2014 då siffran fyrdubblades, och 2015 ökade antalet skadade robotgräsklippare ytterligare.

I närmare 14 procent av åskskadorna i villa har robotgräsklippare skadats, och i 80 procent av dessa är robotgräsklipparen det enda skadade föremålet, skriver Folksam.

När TT är i kontakt med Elsäkerhetsverket säger myndigheten att det finns fler risker med robotgräsklipparen. Utöver de elsäkerhetsrisker som finns med elektronik kan robotgräsklipparna orsaka olika störningsproblem.

– – Det kan till exempel vara att de skapar störningar hos grannens tv och bredband. Vi har anmält fyra märken just för att de skapat sådana störningar. Företagen har dock överklagat, så nu ligger dessa ärenden hos förvaltningsrätten, säger Cia Edlund, kommunikationschef för Elsäkerhetsmyndigheten,