Migrän

Migrän är akuta anfall av sprängande huvudvärk som vanligtvis drabbar en sida av huvudet och som ofta utlöses av stress, hormonförändringar och viss mat eller dryck. Anfallen pågår generellt sett mellan 4 till 72 timmar och är även associerade med ljud- och ljuskänslighet, illamående och kräkningar.

I Sverige lider 1,2 miljoner personer av migränanfall i någon form och 450 000 svenskar har stora besvär eller kronisk migrän.  Smärtan är ofta väldigt intensiv och enligt professorn i neurologi vid Lunds universitet, Lars Edvinsson, är migrän att betrakta som en folksjukdom som rankas som en av de tio sjukdomar som orsakar mest lidande för de som drabbas, enligt WHOs klassificering.

Även om det fortfarande finns många obesvarade frågor kring vad som orsakar migrän och hur man ska behandla det så menar Lars Edvinsson att man senaste 10 åren gjort stora framsteg i att lösa gåtan. Bland annat har man identifierat den signalsubstans som frisätts i samband med anfallen och forskare jobbar nu intensivt för att ta fram mediciner som stoppar signalsubstansen. Dessutom har man kunnat identifiera vissa genetiska mutationer hos migränpatienter.

– Jag har ju konstant huvudvärk men när jag får mina anfall kan jag inte ta hand om mig själv, jag kommer inte ur sängen, säger Amanda Sandholm.

Amanda Sandholm har levt med kronisk migrän i nästan 20 år. Sina första anfall fick hon när hon var elva men diagnosen kronisk migrän fick hon först 2011. I genomsnitt är Amanda symptomfri ungefär fem dagar i månaden men resten av tiden har hon konstant huvudvärk som i perioder övergår i paralyserande anfall.

– Det är svårt i det vanliga livet med arbetsgivare, skola, vänner och familj. Det är svårt att få förståelse för sjukdomen, många har inställningen att ta en tablett och gå och lägg dig, säger hon.

Att det saknas förståelse för hur migrän påverkar livet för de som drabbas är enligt Amanda inte bara ett problem i sociala sammanhang och i arbetslivet. Bristen på kunskap innebär också att kontakten med vården och myndigheter blir svårare.

– Det är ett jätteproblem att myndigheter och allmänheten inte ser det som en folksjukdom. Det finns många som har problem med försäkringskassan och läkare, säger hon.

Kräver ny klassificering

Enligt Migränförbundets ordförande Ingemar Färm så är ett problem att det finns mycket fördomar kring migrän, både bland allmänheten och på myndigheter.  Fördomarna som han tror gör det svårare för migrändrabbade att få rätt vård och få hjälp med rehabilitering för att kunna arbeta.

– Det bygger på reaktioner som vi fått från medlemmar. Att det ses ner på dem, att man ser ner på deras symptom och att det inte får rehabilitering och förutsättningar för att komma tillbaka till sitt arbete och det är ju det de flesta vill, säger han

Därför kräver Migränförbundet nu att Socialstyrelsen klassar migrän som en kronisk neurologisk sjukdom för att underlätta sjukskrivningar och ge ökad tillgång till rehabilitering. Dessutom vill Ingemar Färm att de inrättas kunskapscenter i landstingen som hjälper läkare att ställa diagnos och stödja i svåra fall.

Även Amanda Sandholm tror att en ändrad klassificering och ökad kunskap kan underlätta livet för många migrändrabbade och göra att de får rätt behandling snabbare. Själv tycker Amanda att hon efter nästan 20 år nu lärt sig hantera sin sjukdom väl och som nybliven mamma har hon också ett nytt fokus i livet som hon tycker gör det lättare att inte låta sina symptom ta över.

– Det är bättre sen jag fick barn. Nu måste jag fokusera på min dotter. Det kan vara svårt men nu har jag en annan person måste komma först, säger hon.