I uttalandet från ryska UD heter det att man ska "redogöra för skälen till att man inte accepterar den internationella utredningens metoder, vilka ledde till att utredningen gick i fel riktning".

I onsdags presenterades den internationella utredningen, som letts av nederländska åklagare, och huvudslutsatsen är att passagerarplanet sköts ned från rebellkontrollerat område, och att det avancerade luftvärnssystem som användes hade transporterats dit från Ryssland.

Samtliga 298 ombord miste livet i kraschen. Två tredjedelar av passagerarna var nederländska medborgare medan besättningsmedlemmarna var malaysier.

Nedskjutningen spelade, tillsammans med den ryska annekteringen av Krimhalvön, en stor roll för att EU och USA införde sanktioner mot Ryssland. Men Ryssland har hela tiden nekat till all inblandning i händelsen

På fredagen kallade nederländska UD den ryske ambassadören i Haag till sig för att få en förklaring till kritiska kommentarer från Moskva om slutsaterna i åklagarutredningen.