Fakta: Amnesty och Frankrike

Amnesty International rekommenderar franska regeringen att avstå från ytterligare förlängning av undantagstillståndet, såvida regeringen inte kan visa att situationen i landet verkligen uppfyller de högt ställda kraven på en hotande allmän nödsituation.

Om regeringen ändå kan motivera ett fortsatt undantagstillstånd så vill Amnesty att den godtyckliga tillämpningen av vissa metoder upphör, genom att återinföra kravet på juridiskt godkännande innan en insats genomförs.

Källa: Amnesty International

Efter attackerna i Paris den 13 november där 130 människor dog och mer än 300 skadades, utlyste regeringen undantagstillstånd. Det har sedan förlängts och ska gälla tills kampen mot Islamiska staten är över, enligt premiärminister Manuel Valls.

Detta ger polisen extraordinära befogenheter, och får skarp kritik i en ny rapport av Amnesty International.

Polisen har sökt igenom tusentals människors hem utan att tydligt ange varför, och utan domstolsbeslut. Fram till slutet av januari har 350 människor som klassats som "hot mot den allmänna säkerheten" belagts med restriktioner som förbjuder dem att lämna sin hemort och tvingar dem att flera gånger om dagen rapportera till en polisstation.

Amnesty har granskat flera fall och konstaterar att både husrannsakan och restriktioner om rörlighet har använts i alldeles för stor utsträckning och i vissa fall godtyckligt. Vidare skriver Amnesty International att vissa åtgärder har riktats mot muslimer främst på grund av deras religionsutövning, utan bevis på att de varit inblandade i några brott.