De nya amorteringskraven är tänkta att träda i kraft från den 1 juni i år. Finansinspektionen (FI), som ska svara för detaljerna, ska lägga sitt slutliga förslag till regeringen den 1 maj, enligt planerna.

Amorteringskrav på nya bostadslån skulle egentligen ha införts redan förra sommaren men stoppades av juridiska skäl. I det nya förslaget som presenterades strax före årsskiftet undantogs nyproducerade bostäder. Men efter kritik från flera remissinstanser har partierna nu kommit överens om att det undantaget bara ska gälla i fem år.

Planen är att nya bolån med en belåningsgrad över 70 procent årligen ska amorteras med två procent av lånebeloppet. Lån med en belåningsgrad mellan 50 och 70 procent amorteras med en procent.

Undantag ska kunna medges under begränsad tid för exempelvis arbetslöshet eller sjukdom. Finansutskottet framhåller också att det är viktigt att jord- och skogsbruksfastigheter undantas från amorteringskraven.