Sex anställda på länssjukhuset Näl i Trollhättan har tvingats uppsöka akutsjukvård sedan de drabbats av andningsproblem och stickningar i halsen, rapporterar P4 Väst.

Ytterligare elva anställda har upplevt symptom. Sjukhuset har infört så kallat stabsläge, och operationer har fått ställas in.

Varför personalen drabbats är oklart. De ska nu ha lämnat sjukhuset.