Trots att regeringen gjort ändringar i sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare vid långtidssjukskrivningar väcker det fortsatt kritik. Enligt förslaget ska arbetsgivare få betala 25 procent av sjukpenningen efter 90 dagars sjukskrivning. Men enligt regeringen kommer kostnaderna för arbetsgivarna inte att öka totalt sett, eftersom de bland annat kompenseras med en sänkning av arbetsgivaravgiften.

Men Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna, är kritisk.

– Risken är uppenbar att det här höjer trösklarna till arbetsmarknaden för de som har en sjukdomshistoria eller ett funktionshinder, eftersom företagen kommer att bli försiktigare med att anställa. Och det är det sista vi behöver just nu, säger han.

TT: Men arbetsgivarna ska ju kompenseras?

– För den enskilde arbetsgivaren kommer det att ha stor betydelse om det är en eller fem personer som är långtidssjukskrivna. Det blir en osäkerhet, vilket gör att företagen kommer att bli försiktigare med att anställa.