Fakta: Mjältbrand

Känsligast för mjältbrand är nötkreatur, får och getter. De individer som smittas dör vanligen inom 48 timmar.

Människor kan smittas av mjältbrand, men det är extremt sällsynt i Sverige. Även hundar och katter är relativt resistenta.

Sjukdomen orsakas av en sporbildande bakterie. Sporerna kan överleva mycket länge i jorden.

I en terroraktion i USA 2001 spreds mjältbrandssporer i pulverform via brev och av de elva personer som då smittades genom inandning avled fem. Den typ av sporer som kan användas på detta sätt är specialpreparerade och mycket farligare än naturlig mjältbrand.

Källor: Jordbruksverket, Nationalencyklopedin, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Ytterligare ett fall av mjältbrand har upptäckts på Omberg vid en gård i Östergötland. Det är det sjätte fallet på kort tid.

Ett avspärrat område har nu utökats för att inte störa saneringsarbetet, rapporterar P4 Östergötland.

Det nya fallet är en tjur som hör till samma besättning som först visade sig ha smittan. Enligt Jordbruksverket ska tjuren troligtvis ha kommit i kontakt med kadaver från något av de andra djuren som dött i mjältbrand.

Samtidigt vaccineras fler djur i området kring Omberg för att minska risken att fler djur – nötkreatur, getter och får – insjuknar.