– Ibland känns det som att vi jobbar i uppförsbacke.

Joacim Holgersson, som odlar ekologiska äpplen utan Lidköping. Än så länge är runt 98 procent av ekoäpplena hos de stora livsmedelskedjorna importerade.

Fakta: Svensk ekofrukt på frammarsch

Ekologisk fruktodling är på frammarsch i Sverige. Odlingsarealen har ökat från 115 hektar 2009 till 185 hektar 2015.

Det odlas mest äpple, men även små mängder ekologiska päron, plommon och körsbär.

De flesta ekologiska fruktodlingarna är små och säljer i första hand till den lokala marknaden.

Enligt Jordbruksverket finns en stor efterfrågan på svensk ekologisk frukt, men det finns flera problem som måste lösas för att bereda marken för ekoodlare. Det behövs bättre metoder för att hantera ogräs och skadegörare och för att få högre och jämnare skörd och kvalitet.

Källa: Jordbruksverket

Bakgrund: Högt pris och svår hantering

Högt pris och svår hantering är några av problemen för svenska ekoäpplen, enligt livsmedelskedjorna.

Coop bedömer efterfrågan på svenska ekoäpplen som klart större än tillgången. Hos Coop svarar ekoäpplen för nio procent av den totala äppelförsäljningen, varav ett par procent är från Sverige. Coop anser att hanteringen av det svenska sortimentet är svår: "Tillgången varierar kraftigt från vecka till vecka och från sort till sort. Det finns också krav på märkning av ekoäpplen, som kan vara en utmaning för små producenter att hantera", skriver Coop i ett enkätsvar till TT.

Ica anser däremot inte att det finns någon brist: "Den volym av svenska ekoäpplen vi får tag på går åt. I dagsläget motsvarar tillgången den efterfrågan som finns, så det råder ingen brist". Hos Ica var 14 procent av äppelförsäljningen förra året ekologisk och bara 1,5 procent av de sålda ekoäpplena var svenskodlade.

Axfood anser att det höga priset på svenska ekoäpplen håller tillbaka försäljningen. Dessutom har kunderna ett gott öga till konventionellt odlade svenska äpplen, påpekar Axfood. Hos Axfood var tio procent av äppelförsäljningen ekologisk förra året och två procent av ekoäpplena var svenska.

Det som talar för det svenska ekoäpplet är den stora efterfrågan, men än så länge är marknadsandelen minimal. Hos Ica, Coop och Axfood är bara mellan nio och 14 procent av alla sålda äpplen ekologiskt odlade och cirka 98 procent av ekoäpplena är importerade.

Men antalet svenska ekologiska äppelodlare växer.

– Jag tycker att det är jättespännande, det är en superutmaning. Man måste vara steget före hela tiden, säger Märta Johansson, som tillsammans med maken Kalle odlar ekologiskt i Ramdala i östra Blekinge.

Lång startsträcka

Leveranstiden för nya trädplantor är två år och sedan tar det ytterligare fem år innan träden ger full skörd. Den långa startsträckan kan vara en av förklaringarna till att det än så länge finns så få ekologiska äppelodlare i Sverige.

Joacim Holgersson, som odlar ekoäpplen utanför Lidköping, pekar på fler orsaker: Det är dyrare att anställa i Sverige än i konkurrentländerna och i ekoodlingen är det människohänder som ska till i stället för besprutning.

Såpa och bakpulver

Tillståndsprocessen för de oförargliga preparat som ekoodlarna använder är ett annat område där svenska odlare jobbar i motvind. Trots att det handlar om till exempel såpa, ekologisk rapsolja och bakpulver krävs samma procedur som för konventionella odlare. Det är dyrt och tar tid.

Här missgynnas svenska odlare av EU:s zonindelning – ekologiska preparat som är godkända i andra delar av EU, där de stora ekokonkurrenterna finns, kräver separat godkännande i den norra zonen, där Sverige ingår.

– Politikerna måste hjälpa ekoodlarna, så att vi kan tävla med våra utländska konkurrenter på lika villkor, säger Joacim Holgersson.

"Viktigt med ekosignal"

Men vilket är då bäst för miljön, ett konventionellt odlat äpple från Sverige eller ett ekoäpple från Italien eller Chile?

Det ekologiska är bäst, oavsett ursprung, anser Emelie Hansson, sakkunnig hos Naturskyddsföreningen. Transportsträckan är inte avgörande för matens klimatpåverkan. Och det är en viktig signal till svenska odlare om kunderna prioriterar ekologiskt, resonerar hon.

– Men just nu under hösten måste vi ta hand om äpplena i svenska trägårdar, som tyvärr ofta ruttnar bort.