– Därför att det är så skam- och tabubelagt, och många unga mår ju väldigt, väldigt dåligt av det här.

Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin om varför inte fler hör av sig till organisationens chatt för hedersrelaterade frågor.

Fakta: Rädda Barnens chatt

En chatt för barn som upplever att deras livsutrymme begränsas på grund av krav och påtryckningar från familjen.

Startades i mars 2015.

Fram till nyår kontaktade totalt 442 barn och unga från tolv år och uppåt stödchatten, varav 197 ärenden handlade om hedersrelaterat förtryck.

Finns på http://dinarattigheter.se/chatt-jour/

Öppettider:

måndag, tisdag, torsdag, fredag: klockan 19–22

onsdag: klockan 13–16

extraöppet för killar: onsdag kockan 19–22

Källa: Rädda Barnen

Fakta: Lag mot tvångsäktenskap

Den 1 juli 2014 stärktes skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Bland annat avskaffades dispensen för ungdomar under 18 år att gifta sig.

Två nya brott finns nu i brottsbalken:

Att tvinga någon till äktenskap är redan straffbart som olaga tvång, men genom det nya brottet blir fler handlingar straffbara. Straffet för äktenskapstvång är fängelse i upp till fyra år.

Även om brottet begås i annat land kan personen ändå straffas i Sverige. Den som lurar någon till utlandet för att giftas bort med tvång kan dömas till fängelse i två år för vilseledande tvångsäktenskapsresa.

Fakta: Anmälda brott 2015
00#0000000Brott:Anmälningar 2015:Äktenskapstvång35Vilseledande till tvångsäktenskapsresa11Könsstympning av kvinnor14

Källa: Brottsförebyggande rådets (Brå) preliminära statistik

Att inte få umgås med vänner efter skolan. Att inte få vara med på vissa lektioner. Att leva med hot om att bli bortförd eller bortgift. Hedersförtryck kan ta sig många former – men grundproblemet är för de drabbade är ofta detsamma.

– De kontrolleras och begränsas i sina livsval av föräldrar, syskon och omgivningen, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

"Skam- och tabubelagt"

Hon är stolt över att 197 barn och unga använde den anonyma stödchatten för att prata om hedersrelaterat förtryck under 2015, men medger att siffran är förhållandevis låg.

Frågan är varför det är så.

– Därför att det är så skam- och tabubelagt, och många unga mår ju väldigt, väldigt dåligt av det här. Därför är det så oerhört viktigt att få vara anonym.

Samhället saknar en bred medvetenhet om hedersrelaterade frågor, anser Elisabeth Dahlin. Hon beskriver problemet dels som att många inte är medvetna om problemets omfattning, dels som att många inte riktigt förstår det, bara tror att det rör sig om fysiskt våld.

– Det finns så väldigt många andra uttryck också.

Samordning krävs

För att bekämpa hedersförtryck krävs en bättre samordning, ökad kunskap och konkreta åtgärder hos såväl skolor och sociala myndigheter som hos polisen, säger Elisabeth Dahlin.

Polisen gör en liknande analys. Trots ny lagstiftning och bättre förutsättningar för polisutredningar hamnar få hedersrelaterade brott i domstol – och polisen beslutade nyligen att utreda varför.

– Beror det på någonting som ligger inom polisens möjligheter att påverka, eller för att målsägande har svårt att samarbeta med polisen för att det är så känsligt att man inte vill delta i utredningen. Då måste vi kanske tänka på andra sätt, sade Nina Gual, som ska leda utredningen, tidigare till TT.