Ungefär 140 boenden har gjort samma misstag och kan tvingas stänga ner sina verksamheter vilket kan få till följd att tusentals asylsökande kan tvingas flytta.

– Det går inte att överblicka. Att flytta alla som är här nu tror jag inte är genomförbart utan kaos och katastrof, säger Erik Persson, som driver ett asylboende i Söderhamn som har missat att skicka in lagfarten, till Ekot.

Han och flera andra som har diskvalificerats har överklagat till Förvaltningsrätten eftersom de anser att kravet på lagfart var otydligt formulerat.

Migrationsverket anser sig inte ha anledning till att se över diskvalificeringarna.

– Det är deras problem egentligen, det står tydligt "Lagfart ska bifogas vid anbudet" och kan man inte klara det så är det tråkigt för dem. Vi klarar oss ändå. Vi har många nya intressanta anbud och vi har kvar många bra anläggningar ändå, säger Björn Jacobsson, tillförordnad enhetschef på Migrationsverkets boendeenhet.