Händelsen inträffade i december i fjol. Den anställde på Migrationsverket ska ha befunnit sig på ett boende på en ort i Kronobergs län där han hamnat i slagsmål med en av de asylsökande.

Enligt Migrationsverkets anmälan till personalansvarsnämnden ska mannen gått till ”överdrivna handgripligheter som inte var motiverade” och som ska ha varit kränkande för den asylsökande.

– Exakt vad som hände kan jag inte gå in på eftersom det pågår en polisutredning, säger Jan Ekdahl är enhetschef på Migrationsverket i Kronobergs län.

Men han berättar att det uppstod ett ”gruff” mellan den anställde och personen på boendet.

– Ett visst våld har förekommit och det har skett vissa medgivanden. Saken utreddes av vår tillsynsenhet och i samband med det började vi titta lite noggrannare och kunde konstatera att det fanns ett antal otillåtna slagningar i vårt datasystem, säger Jan Ekdahl.

Mannen ska även ha gjort otillåtna slagningar i it-systemet på den asylsökande han varit i slagsmål med och enligt anmälan misstänks mannen ha gjort sig skyldig till dataintrång.

– Allt detta har sammantaget gjort att han blivit avskedad.

Enligt Jan Ekdahl ska den asylsökande inte drabbats av några allvarliga fysiska skador.

Händelsen är anmäld som misshandel.