Fakta: Utsatta per myndighet

Andelen utsatta för otillåten påverkan i någon form:

Skatteverket: 31 procent.

Migrationsverket: 49 procent.

Kustbevakningen: 29 procent.

Tullverket: 24 procent.

Arbetsförmedlingen: 42 procent.

Försäkringskassan: 31 procent.

Ekobrottsmyndigheten: 17 procent.

Polismyndigheten: 36 procent.

Åklagarmyndigheten: 43 procent.

Sveriges domstol: 37 procent.

Nämndemän: 4 procent.

Justitiekanslern: 71 procent.

Kriminalvården: 44 procent.

Kronofogden: 61 procent.

Rapporten bygger på enkäter som anställda vid myndigheten besvarat.

Källa: Brå

Anita Kihlström Svensson, säkerhetschef vid Domstolsverket, ser allvarligt på resultatet i rapporten från Brottsförebyggande rådet (Brå).

– Det här är en fråga vi har jobbat med i många år. Men det här är första gången vi får ta del av ett resultat som i stort sett täcker alla våra medarbetare på samtliga våra domstolar, säger hon till TT.

Ökad utsatthet

Utsattheten har ökat men inte påverkan på medarbetarna, som att den utsatta exempelvis sjukskriver sig eller byter jobb, säger Anita Kihlström Svensson.

– Det var Brå väldigt tydliga med. Sedan är det allvarligt att medarbetarna blir utsatta för det här. Det är en fråga vi kommer att arbeta vidare med.

På Migrationsverket beror utsattheten till stor del på att myndighetens beslut i många fall är livsavgörande, enligt säkerhetschef Monica Karum Bergvall.

"Samtidigt kan vi inte acceptera att våra anställda hotas eller trakasseras", skriver hon i en kommentar.

Trakasserier vanligast

På Migrationsverket deltog 3 000 anställda i enkäten. Vanligast var att bli utsatt för trakasserier (43 procent), därefter hot (16 procent) följt av skadegörelse (7 procent). Försöken att påverka har oftast sin grund i desperation och psykisk ohälsa bland de sökande, enligt rapporten.

Vid Sveriges domstolar deltog 3 535 anställda. 35 procent hade utsatts för trakasserier, 8 procent för hot, 1 procent för skadegörelse.

Inom Polismyndigheten svarade 36 procent att de utsatts för otillåten påverkan i någon form, medan siffran var 43 procent för Åklagarmyndigheten.