Redan när de inre gränskontrollerna infördes för en vecka sedan uttryckte facket oro över arbetssituationen. I och med det förhöjda terrorhotet har polisen nu dessutom ökat närvaron i tätorterna och tillsynen på allmänna platser, samtidigt som man letar efter den misstänkte.

– Det är verkligen en exceptionell tid nu med både terrorhot och stora flyktingströmmar. Just nu klarar vi det här, men det är såklart under stor påfrestning för hela organisationen och inte minst för enskilda poliser, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

Mer pengar

– Det är en stor arbetsbelastning med mycket övertid, kommenderingar långt från hemort och familj, och terrorhot i sig kan ju också innebära stora risker om det händer något, fortsätter hon.

Dessutom kommer belastningen på telefonväxlar och kontaktcenter att öka, påpekar fackförbundet ST som organiserar framför allt civilanställda inom polisen. Båda facken kräver nu att mer pengar tillförs och varnar för att polisen annars inte kommer att klara sitt uppdrag.

– På kort sikt ser vi att det genast behövs mer ekonomiska resurser. Det saknades pengar redan innan de händelser vi nu står inför, säger Lena Nitz.

Måste prioritera

Om situationen blir långvarig krävs också tydliga besked om vilka arbetsuppgifter som ska få förtur och vilka som kan bli liggande.

– Det är en prioritering som polisledningen måste göra när vi kommer till den punkten att belastningen blir för stor. Det är också oerhört viktigt att poliserna som nu jobbar under den här stora påfrestningen får det stöd och de förutsättningar som de behöver från arbetsgivaren, säger Lena Nitz.