Redan när de inre gränskontrollerna infördes för en vecka sedan uttryckte facket oro över arbetssituationen. I och med det förhöjda terrorhotet har polisen nu dessutom ökat närvaron i tätorterna och tillsynen på allmänna platser, samtidigt som man letar efter den misstänkte.

– Det är verkligen en exceptionell tid nu med både terrorhot och stora flyktingströmmar. Just nu klarar vi det här, men det är såklart under stor påfrestning för hela organisationen och inte minst för enskilda poliser, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

Mer pengar

– Det är en stor arbetsbelastning med mycket övertid, kommenderingar långt från hemort och familj, och terrorhot i sig kan ju också innebära stora risker om det händer något, fortsätter hon.

Dessutom kommer belastningen på telefonväxlar och kontaktcenter att öka, påpekar fackförbundet ST som organiserar civilanställda inom polisen. Båda facken kräver nu mer pengar och varnar för att polisen annars inte kommer att klara sitt uppdrag.

Om situationen drar ut på tiden krävs också tydliga besked om vilka arbetsuppgifter som kan bli liggande.

– Det är en prioritering som polisledningen måste göra när vi kommer till den punkten att belastningen blir för stor, säger Lena Nitz.

Mängdbrott

Enligt inrikesminister Anders Ygeman (S) kan konsekvensen bli att det tar längre tid att utreda mängdbrott som inbrott och misshandel.

– Om det blir långvarigt får vi ta en rejäl diskussion om hur vi kan underlätta polisens arbete, sade han till TT på onsdagskvällen.

Han utesluter inte att hjälp kan komma att behövas från Försvarsmakten för att stötta polisen med vissa uppgifter.