Att rutinmässigt ge undernärda barn antibiotika hjälper inte deras återhämtning. Det visar en studie finansierad av Médecins sans Frontières (Läkare utan gränser).

– Våra resultat från Niger överraskade eftersom de inte stämmer överens med de gällande WHO-rekommendationerna och ett nyligen genomfört försök i Malawi, säger Sheila Isanaka, biträdande professor på Harvarduniversitetet.

– Vi hoppas att de här nya rönen ska leda till en större granskning av de rekommendationer som gäller nu.

Studien i Niger innefattade nästan 2 400 barn, från sex månader till fem år gamla, som alla led av akut undernäring. Barnen fick antibiotika eller placebo under försöken.

Det räknades som återhämtning när barn efter åtta veckor fick aptit och om de gick upp i vikt. Totalt återhämtades 64 procent av barnen i studien, utan stor statistisk skillnad mellan de två grupperna.

Akut undernäring drabbar ungefär 34 miljoner barn under fem års ålder.