Fakta: AP-fonderna

Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonden förvaltar kapital i den allmänna statliga pensionen.

Vid sidan om finns Sjunde AP-fonden som förvaltar premiepensionspengar, den del där pensionsspararna själva kan välja förvaltare alternativt låta staten via Sjunde AP-fonden förvalta medlen.

AP-fonderna förvaltar enligt Pensionsmyndighetens senaste statistik knappt 1 200 miljarder kronor.

– Vi kan konstatera att vi inte har kunnat nå en samsyn. Med den ordning vi nu har kommer vi inte gå fram med förslag om AP-fonderna, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Enligt Strandhäll är det framför allt mellan Moderaterna och regeringen samarbetet skurit sig. Hon och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) är båda kritiska till att moderaterna ställt krav i medierna. I förra veckan publicerade Dagens Industri ett debattinlägg från Moderaterna som riktade kritik mot att AP-fonderna, enligt ett utredningsförslag, skulle bli alltför politiskt styrda.

Det tvärpolitiska utredningsförslaget, som presenterades i somras, gick ut på att minska dagens fem AP-fonder till tre och att kräva att fonderna placerar sina pengar ansvarsfullt, och social och miljömässigt hållbart. I samband med presentationen sade Per Bolund att reglerna också skulle innebära möjligheter att investera i onoterade tillgångar, infrastruktur eller fastigheter.