Den lilla kapucinapan Nicolas var så djupt alkoholiserad att hans vårdare såg sig tvungna att ge honom antidepressiva läkemedel för att han skulle klara av abstinensproblemen.

– De (hans tidigare ägare) tyckte att det var roligt att se hans reaktioner när han drack. Han blev mer aggressiv, vilket fick dem att skratta, säger Nicole Rivera Helbig, veterinär på ett center för omhändertagna apor utanför Santiago i Chile.

Efter att ha genomgått rehabilitering är Nicolas nu drogfri, men han är inte ensam om sitt öde. På centret har man tagit hand om apor som rökt, tagit droger, druckit och blivit misshandlade. En primat var till och med tränad att stjäla juveler.

– Här får aporna lära sig att vara apor, säger centrets grundare Elba Munoz.