Fakta: Krisen i Venezuela

Venezuelas oljeberoende ekonomi har drabbats hårt av det låga oljepriset. Den senaste tiden har krisen eskalerat med stigande inflation, tomma butikshyllor och brist på mediciner och el.

Enligt landets officiella statistik föll BNP med 5,7 procent i fjol medan inflationstakten var 180 procent.

Oppositionen anklagar regeringen för misskötsel av landet. Regeringen skyller i sin tur på ekonomiskt sabotage från landets elit.

I januari införde president Nicolás Maduro ett "ekonomiskt undantagstillstånd". Den 13 maj infördes ett fullskaligt undantagstillstånd. Dekretet ger bland annat armén utökade befogenheter att distribuera matvaror och upprätthålla ordningen och regeringen får mer makt att ingripa i ekonomin.

Åtgärden offentliggjordes av arbetsdepartementet på tisdagen och gäller såväl statliga som privata sektorn, skriver nyhetsbyrån AFP. Den är en del av det ekonomiska undantagstillstånd som råder och syftar till att stärka livsmedelsproduktionen i landet, som lider av brist på allt från mat till toalettpapper och schampo.

Det nationella arbetarfacket (Unete) har protesterat mot åtgärden, för regeringens sätt att godtyckligt "behandla arbetare som om de vore soldater som man kan flytta utan att be om lov", rapporterar dagstidningen El Nacional.

– Texten i resolutionen nämner inte i något stycke att de skulle fråga vad arbetarna tycker, för att veta om de är med på att flyttas, säger företrädaren Roger Palacios till tidningen.

Kan strida mot lag

Privata företag ska inte betala löner till de arbetare som omplaceras, men däremot sociala avgifter. Det är inte klarlagt när omplaceringarna ska starta, eller hur länge arbetarna ska verka på fälten.

Arbetsrättsjuristen Maryolga Girán säger att åtgärden kan strida mot lagen.

– Arbetslagen är tydlig med att den anställde ska tillfrågas och utan att pressas bestämma om hon eller han accepterar en förflyttning eller förändring i sina arbetsvillkor, säger Girán till El Nacional.

Starkt importberoende

Livsmedelskrisen i Venezuela har eskalerat de senaste månaderna och grundar sig i en djup lågkonjunktur och skenande inflation. Det starkt importberoende landet har inte längre råd att importera nödvändiga basvaror och människor köar hela dagar för att kunna köpa det lilla de kommer åt.

Den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (IACHR) har uppmanat regeringen att vidta "akuta åtgärder" för att mildra bristen på mat och mediciner.