Fakta: Håkäring

Håkäringen (Somniosus microcephalus) är en av de största hajarna med en längd på drygt fem meter och en vikt på över 500 kilo.

Äggen utvecklas inne i kroppen och ungarna föds levande. En normal kull tros vara cirka tio ungar. Eftersom arten inte blir könsmogen förrän vid 150 års ålder är fortplantningstakten mycket långsam.

Före andra världskriget bedrevs ett ganska intensivt fiske på håkäring i Atlanten. Arten fiskades främst för sin lever som innehåller en stor mängd tran. Köttet, däremot, är giftigt.

Arten är, enligt den nya studien, det mest långlivade ryggradsdjuret. Dess livslängd överträffas i djurvärlden bara av islandsmusslan (Arctica islandica) som kan bli 500 år gammal.

Källa: Science

Fakta: Vad betyder håkäring?

Håkäring är onekligen ett märkligt namn på en djurart. Ordet kommer från norskans håkjerring, där den ursprungliga stavningen var haakjerring.

Exakt hur ordet ska tolkas är lite oklart, men hå är ett gammalt ord för haj, medan kjerring har många olika betydelser, exempelvis "kvinna", "gammal kvinna" eller "satmara", men också "fisk". Möjligen kan man säga att håkäring helt enkelt är ett annat ord för hajfisk.

Källa: Svenska Akademins ordboksredaktion, Norsk Ordbok

Forskarna, som presenterar sina rön i Science, bygger sina resultat på mätningar av radioaktiva isotoper i ögonlinsen hos 28 honor som infångats i vattnen utanför Grönland.

Håkäringar kan bli lite drygt fem meter långa, vilket gör dem lika stora som vithajar och tigerhajar. Men de växer väldigt långsamt, kanske bara en centimeter per år, och man har därför länge antagit att de kan uppnå enormt hög ålder.

Den långsamma tillväxten beror på att de lever i kallare vatten än någon annan hajart. De förekommer i Nordatlanten, främst i de arktiska vattnen, oftast på ett djup av 300 till 700 meter.

Ett liv i slow motion

– De har mycket långsam ämnesomsättning eftersom de har samma kroppstemperatur som det omgivande vattnet, oftast under tio grader Celsius. De lever ett liv i slow motion, säger Julius Nielsen, biolog vid Köpenhamns universitet och ledare för studien.

Resultaten från mätningarna visar att den största honan i studien, med en längd på 502 centimeter, var runt 392 år gammal när hon infångades. Det innebär att hon föddes i början av 1600-talet, vid tiden för trettioåriga kriget.

En annan av honorna, med en längd på 493 centimeter, beräknades vara 335 år gammal.

De yngsta djuren, de två minsta, antas ha fötts på 1960-talet, och var alltså cirka 50 år vid infångandet.

Forskarna slår också fast att håkäringen inte blir könsmogen förrän vid drygt 150 års ålder (!), då den uppmätt en längd på fyra meter.

Ligger i bakhåll

Håkäringen lever av sälar och fiskar som den ligger i bakhåll för. Den äter också gärna av valkadaver. Troligen är den inte hotad i dagsläget men den fortplantar sig mycket långsamt vilket gör den sårbar.

– Tyvärr dödas många som bifångst vid fisket efter hälleflundra, säger Julius Nielsen.

Ofta hävdas att merparten av alla håkäringar är blinda. Detta eftersom de ofta bär på en parasitisk hoppkräfta som sätter sig på ögonen och skrapar upp sår på hornhinnan. Men Julius Nielsen tror inte detta stämmer.

– De håkäringar vi har fångat har haft friska ögon. Jag tror att vävnaderna i ögonen läks av sig själv, säger han.