Fakta: Åsa Fahlen och LR

Åsa Fahlén har de senaste åren suttit i förbundsstyrelsen och varit vice ordförande för Lärarnas Riksförbund i Göteborg. Hon har arbetat som gymnasielärare i samhällskunskap och historia.

Lärarnas Riksförbund organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Förbundet har nära 90 000 medlemmar.

På hemsidan skriver förbundet om visioner: "År 2020 har staten tagit sitt fulla ansvar. Huvudmannaskapet är förändrat och skolan har befriats från sin roll som kommunal budgetregulator."

Fahlén var valberedningens kandidat till ny ordförande efter Bo Jansson, men ett par motkandidater föreslogs på kongressen, däribland förbundets 1:e vice ordförande Anders Almgren. Åsa Fahlén vann dock omröstningen och hon ser inte det inträffade som en brist på förtroende.

– Det är bra att det är öppet att nominera andra, det tyder på en styrka i förbundet. Vi har varit så eniga i förbundsstyrelsen att det kvittar vem av oss som blivit vald, säger hon till TT.

Statusen hjärtefråga

Hennes och LR:s viktigaste fråga framöver är högre status på läraryrket, påpekar hon.

– Det är nyckeln till att förbättra både arbetsmiljön och resultaten i skolan. Min hjärtefråga är det öppna och demokratiska samhället och där behövs en stark skola.

Stödet för lärarna verkar just nu vara oerhört starkt från alla politiska partier och nästan varje vecka kommer nya förslag på området. Det måste vara en guldsits för ett lärarfack?

– Det är väldigt positivt att vi fått mer stöd för våra krav. Jag vill särskilt peka på Skolkommissionens slutsats att det faktiskt krävs en statlig finansiering av skolan. Vi har länge varit kritiska till det dubbla styrsystemet där kommunerna finansierar och ställer krav på lärarna samtidigt som staten ställer sina krav. Det har skapat en väldigt hög osäkerhet ute i skolorna och en hög arbetsbelastning för lärarna.

Försiktig om förstatligande

Flera företrädare för LR har de senaste åren krävt ett återförstatligande av den svenska skolan. Åsa Fahlén är försiktigare.

– Förslaget om en ökat statlig finansiering är bra. Kommunaliseringen var fel, men i dag ser det annorlunda ut och det är svårt att backa bandet. Allt var heller inte bättre förr.