Fakta: Akut behov av fler lärare

Skolorna (från förskola till gymnasieskola och komvux) behöver heltidsanställa 70 000 lärare, förskollärare och fritidspedagoger fram till och med 2019, bedömde Skolverket i en prognos i juni i fjol.

Sedan dess har flyktingtillströmningen och den så kallade lågstadiesatsningen ytterligare ökat behovet.

Enligt utbildningsdepartementet kan flyktingsituationen innebära att behovet ökar med ytterligare 17 000 heltidstjänster, alltså totalt 87 000 lärare, de närmaste åren.

Utifrån Skolverkets siffror bedömer UKÄ att det behöver examineras i snitt 13 700 lärare per år fram till 2029 – fler i början av perioden, färre i slutet.

På grund av avhopp under utbildningen måste antalet som antas till en lärarutbildning vara högre: 21 000 per år.

Ett större lärarbehov, 87 000 de närmaste fem åren, motsvarar en lärarutbildning som antar 27 000 nya studenter varje år.

Källa: UKÄ och regeringskansliet

Sedan lärarutbildningen gjordes om 2011 har intresset för den ökat, och vid det här laget antas runt 13 000 studenter per år. Men siffran borde vara 21 000 för att undvika lärarbrist i framtiden, enligt en färsk analys från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). En sådan ökning är inte realistisk, med tanke på att det redan i dag är svårt att fylla platserna på flera av inriktningarna, enligt UKÄ.

Men behovet är faktiskt ännu större än vad UKÄ räknat fram. Den stora tillströmningen av asylsökande barn och ungdomar i år är nämligen inte inräknad i analysen.

– Det är riktigt att det uppstått ett akut behov av fler lärare, men vi vet ännu inte vad flyktinginvandringen innebär för lärarutbildningen på längre sikt, säger utredaren Fredrik Svensson vid UKÄ.

Regeringen har däremot räknat upp lärarbehovet utifrån flyktinginvandringen, och om dess prognos stämmer skulle det kunna betyda att lärarutbildningarna snarare borde fördubbla antalet antagna.

Föreslår assistenter

Under alla omständigheter behövs fler åtgärder för att få bukt på lärarbristen. En lösning kan vara att kringsysslor läggs på annan personal, så att lärarna i högre grad kan syssla med yrkets kärna, skriver UKÄ.

Lärarnas Riksförbund (LR) är inne på samma linje, och föreslår att en ny yrkesgrupp, lärarassistenter, anställs i skolorna.

– På det sättet skulle lärarna få mer tid för varje elev och attraktiviteten i läraryrket öka, säger LR-ordförande Bo Jansson till TT.

Frågan utreds

Regeringen har också väckt frågan. En utredning som presenteras snart ska peka på hur bland annat lärarassistenter kan minska arbetsbördan för lärare och förskollärare.

– Arbetsgivarna måste öppna upp för andra yrkesgrupper att komma in i skolan. Jag tycker att assistenter är en bra idé, så att de med lärarutbildning får ägna sig åt undervisningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.