Fakta: Giftsvampar

Vit flugsvamp och lömsk flugsvamp är de giftsvampar som oftast förväxlas med matsvampar i Sverige.

Allvarliga förgiftningar inträffar främst när svamp intagits som måltid. Sedan 1950 har 17 dödsfall inträffat i Sverige på grund av svampförgiftning, enligt siffror från Giftinformationscentralen. Det senaste dödsfallet skedde 2010.

Nu när svampsäsongen dragit igång har frågor och tillbud till Giftinformationscentralen tilltagit den senaste veckan.

Giftinformationscentralens broschyr om giftsvampar finns digitalt på deras hemsida.

– Det finns en överrepresentation av människor med utländsk bakgrund som blir svampförgiftade i Sverige, säger Erik Lindeman, överläkare på giftinformationscentralen, till TT.

För fem år sedan tog Giftinformationscentralen fram en broschyr om giftsvampar. Informationen finns nu på 29 språk.

– Det finns en svårighet att nå ut till de här människorna, men det rör inte enbart asylsökande. Det kan vara turister, anhöriga som besöker släktingar i Sverige eller första generationens invandrare, säger Lindeman.

Under det rika svampåret 2014 sågs en anhopning av tillbud på asylboenden.

– Då tog vi kontakt med Migrationsverket för att informera både personal och boende om den här risken, säger Lindeman.

En syrisk kvinna i Teckomatorp insjuknade nyligen sedan hon ätit vit flugsvamp. Hon har livshotande skador.

– Vit flugsvamp kan förväxlas med champinjoner. Lömsk flugsvamp kan förväxlas med grönkremla, säger Lindeman.

Ett generellt råd är att inte ta några risker i svampskogen.

– Varenda svamp du tar med dig hem för att tillaga ska du vara 100 procent säker på vad det är för svamp.