– Vi är fullt medvetna om att det finns personer som inte tänker åka. En del kommer att avvika, en del hittar annat boende och fortsätter ha kontakt med oss och en del kommer att vägra att flytta och bo kvar.

Sverker Spaak, ansvarig för återvändande på Migrationsverket, om att asylsökande som fått slutligt avslag fråntas ersättning och boende hos Migrationsverket när lagen skärps den 1 juni.

Fakta: Lagen skärps

Skärpningen i lagen om mottagning av asylsökande träder i kraft den 1 juni.

Asylsökande utan barn under 18 år som fått avslag på sin asylansökan och ska utvisas förlorar då rätt till ersättning och boende från Migrationsverket.

Regeringen räknar med att staten sparar 200 miljoner kronor i år och 400 miljoner kronor 2017 genom lagskärpningen.

Det finns en nödventil som innebär att personer med utvisningsbeslut kan få behålla dagersättning och boende om det är uppenbart oskäligt att dra in biståndet. Migrationsverket tolkar det som att det handlar om personer som fullt ut medverkar till en utvisningen, men att den ändå inte går att genomföra.

Källa: Migrationsverket

På onsdag, den 1 juni, kommer tusentals asylsökande med lagakraftvunnet avslagsbeslut inte längre ha rätt till dagersättning eller plats på asylboenden. Migrationsverket har informerat cirka 4 500 berörda personer. Av dem bor omkring 1 500 på asylboenden.

Det blir en svår uppgift att få alla att frivilligt återvända till sina hemländer.

– Vi är fullt medvetna om att det finns personer som inte tänker åka. En del kommer att avvika, en del hittar annat boende och fortsätter ha kontakt med oss och en del kommer att vägra att flytta och bo kvar, säger Spaak.

Berör vuxna

Lagändringen berör vuxna utan barn. Enligt Spaak har reaktionerna inte varit så många som väntat. Han uppger att det har varit "någon demonstration i Vänersborg och Norrköpingstrakten", men att det inte heller är jättemånga som återvänt till sina hemländer.

– Jag respekterar svensk lag. Men ingen kan förklara hur jag ska klara mig, säger Gideon Alemo, som flydde från Etiopien för tretton år sedan och som de senaste nio åren bott i en lägenhet i Valdemarsvik men som nu måste lämna den.

Alemo, som fått upprepade avslag på sin asylansökan, är bara en av ett 40-tal i Valdemarsvik som berörs. Han återvänder om hans säkerhet kan garanteras, men hävdar att det är omöjligt.

– Flertalet kommer inte att återvända frivilligt, för de ser inga utsikter att kunna leva i sina hemländer. Flera har utvisats men kommit tillbaka med vändande plan, därför att de inte blivit insläppta i mottagarlandet, säger Ingela Jansson, församlingspedagog i Valdemarsvik.

Skapa spänningar

De som inte lämnar in sina nycklar blir fall för kronofogden. Att avhysa personerna kan dock ta tid.

– Det skapar ju problem både för vår egen personal och andra, eftersom det kommer att finnas kvar folk som inte får pengar och mat och de som får det, säger Sverker Spaak.

Lagskärpningens angivna syfte är att skapa utrymme för fler asylsökande på anläggningsboenden. Regeringen skriver i sin proposition att omkring 10 000 personer med avvisnings- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft är inskrivna i mottagningssystemet. Av dem är nästan hälften vuxna utan barn.

De har, enligt de nuvarande reglerna, rätt till bistånd tills de lämnar landet, förutsatt att de inte håller sig undan för att slippa utvisning.

Tar inte emot

Spaak bedömer att kanske 800 personer av de 1 500 som nu måste lämna asylboenden är polisärenden. Det innebär att de måste fås att lämna landet med tvång. Problemet som då uppstår är att länder som Afghanistan, Somalia och Irak inte tar emot personer som utvisas med tvång.

De som har boende med fri mat kan i dag få en dagersättning på 24 kronor om de är ensamstående. För boende utan mat är ersättningen 71 kronor. Dagersättningen kan sättas ned om man inte medverkar till utvisningen.

– Men man ska ha det minimala så man får tak över huvudet och mat, men nu tas det minimala bort också, man får inte tak över huvudet, ersättning eller mat, säger Spaak.