– De asylsökande har oceaner av tid och de bara väntar på att kunna starta sina nya liv i Sverige.

Sara Gunnarud, studieförbundet Ibn Rushd, om den stora efterfrågan på svenskundervisning.

Fakta: Svenska från dag ett

Regeringen beslutade förra året att studieförbunden skulle få i uppgift att stärka asylsökandes kunskaper i det svenska språket och samhället. Folkbildningsrådet fick i uppdrag att fördela medel till tio studieförbund och i augusti 2015 kunde verksamheten starta.

Hittills har regeringen lagt 155 miljoner på svenska från dag ett och utöver det 72 miljoner på vardagssvenska, en mer avancerad variant av Svenska från dag ett.

Mer än 73 000 asylsökande har deltagit i undervisningen.

Källa: Folkbildningsrådet och Regeringen

Fakta: SFI och Svenska från dag ett

Det finns flera skillnader mellan de två utbildningsformerna SFI och Svenska från dag ett.

Inom SFI undervisningen krävs behöriga lärare, man läser efter kursplan och lärarna är avlönade.

SFI är en del av det allmänna skolväsendet medan Svenska från dag ett är en satsning från regeringen som utförs av studieförbunden.

Svenska från dag ett får en bråkdel av ersättning som SFI får och de som undervisar i Svenska från dag ett gör det utan att få betalt.

Väntetiden på att få ett asylbeslut blir allt längre. I maj landade den på 312 dagar. Under den tiden har den asylsökande inte rätt att läsa svenska för invandrare. Därför initierade regeringen Svenska från dag ett.

Studieförbunden har fått sammanlagt 155 miljoner kronor att dela på för att undervisa på plats på exempelvis asylboenden. Men satsningen är långt ifrån tillräcklig, anser Sara Gunnerud, kommunikationsansvarig på studieförbundet Ibn Rushd.

– De asylsökande har oceaner av tid och de bara väntar på att kunna starta sina nya liv i Sverige. Vi kan starta språkcirklar men pengarna räcker inte till allt vi skulle vilja, säger hon.

Liten satsning

Även Håkan Wiclander, studieombudsman på ABF Stockholm, tycker att satsningen är försvinnande liten. Han anser att regeringen borde erbjuda SFI redan från dag ett.

– Varför inte ta nästa steg och göra ett svenskalyft för asylsökande? Då visar politiken att man vill satsa på integration på riktigt, säger han.

Håkan Wiclander tror att SFI från start skulle innebära en förkortad tid för asylsökande att få jobb.

– Det handlar också om att erbjuda framtidstro och om att skapa möjligheter, säger han.

Blivit förskräckta

Men det kommer också kritik om undervisningens kvalitet. Enligt Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) skiljer sig den rejält.

– Vi har blivit ganska förskräckta i flera fall då språkträningen inte alls varit anpassad för deltagarna. Till exempel kan deltagare som inte kan läsa och skriva få ett papper med grammatiska övningar att arbeta ensam med, säger Karin Sandwall, föreståndare på NC.

Undervisning inom Svenska från dag ett kräver varken kursplan eller behöriga lärare och enligt Karin Sandwall innebär det att skillnaderna blir enorma. Nu efterfrågar hon en uppföljning på satsningen.

– Vi har hittills inte sett någon systematisk studie som visat att det varit bra på något annat sätt än att väldigt många deltar, säger hon.

Viktig satsning

Mohab Asaad kom till Sverige för åtta månader sedan och har besökt undervisning i Svenska från dag ett i sex månader. Han tycker att satsningen är väldigt viktig och tror att den gett honom flera fördelar.

– Nu kanske jag kan hoppa över ett par steg på SFI, säger han.

Men helst hade han börjat med SFI på en gång.

– Det är bara volontärer på Svenska från dag ett, på SFI är det lärare, säger Mohab Asaad.

Gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic är trots kritiken nöjd med satsningen och hon menar att det svenskalyft Håkan Wiclander efterfrågar redan genomförts. Samtidigt är hon medveten om att den undervisning som de asylsökande erbjuds är elementär.

– Vi måste göra skillnad på dem som fått uppehållstillstånd och de som är asylsökande. I dagsläget väljer vi att prioritera dem som fått uppehållstillstånd, säger hon.