– Han har varit inskriven på sjukhuset för att utredas för symptom som den misstänkta uppgivit att han har haft. Sedan har man inte funnit någon medicinsk förklaring till symptomen. Det tillsammans med omständigheter kring mamman och pojken har lett till den här misstanken, säger åklagare Anna Bokefors till TT.

Enligt åtalet, som i dag lämnades in till Uppsala tingsrätt, har mamman gång på gång täppt för sonens luftvägar, med syfte att pojken ska få andningsuppehåll och syrebrist. Ibland har flera försök gjorts under samma dag, enligt åklagaren.

Nekar till brott

I början trodde personalen på mammans uppgift om att pojken var sjuk, men fattade efterhand misstankar om att så inte var fallet och gjorde en orosanmälan till socialtjänsten.

Kvinnan förnekar samtliga brottsmisstankar.

– Hon har inte på något sätt påverkat sin son, så som nämns i åtalet, det vill säga att hon har inte täppt för hans luftvägar eller varit ansvarig för de här anfallen han drabbas av, säger kvinnans försvarare Johan Rainer till TT.

Personlighetsstörning

Som motiv till gärningarna lyfter åtalet fram att kvinnan kan lida av Münchhausensyndrom genom ombud. Det är en personlighetsstörning som innebär att en person, oftast en förälder, uppger att ett barn är sjukt. I svårare fall framkallar föräldern själv symptom hos barnen.

– Hon är förtvivlad, hon lider inte av något sådant syndrom eller liknande. Hon vill bara sin sons bästa, och har naturligtvis under den här tiden varit väldigt orolig över hans tillstånd. Att hon skulle vara upphovet är för henne helt främmande, säger Johan Rainer om sin klient.