Fakta: Återfall i brott

Återfall i brottslighet är vanligt förekommande. Enligt statistik från 2012 återföll 26 procent, 20 600 personer, i brott inom ett år efter att straffet för det tidigare brottet avtjänats. Sammantaget stod de för 69 000 återfall, vilket motsvarar cirka 3,4 återfallsbrott per person.

Risken för att återfalla ökar markant om personen är kraftigt belastad sedan tidigare. Återfallen är vanligast bland personer i åldrarna 18-39 år.

Källa: Brå.

Straffskärpningen ska gälla i de fall där någon som redan är dömd för ett brott begår nya brott innan straffet för det första brottet är avtjänat.

– Om den som är dömd gör sig skyldig till nya brott är det både rimligt och konsekvent att det får betydelse för straffet för det nya brottet, säger Morgan Johansson.

Det påpekas att återfallsbrott av det här slaget i dag inte medför någon särskild påföljd. I värsta fall kan det i praktiken bli strafflindring, eftersom den tidigare domen ofta behandlas gemensamt med den nya, så kallad konsumtionsdom.

– Det har varit ett problem att lagstiftningen varit otydlig och öppnat för att upprepad brottslighet inte gett ett skärpt ingripande, säger justitieministern.

– Markeringen från samhället måste vara tydlig och reaktionen på återfall konsekvent. Det är viktigt att domstolar behandlar personer som begår upprepade brott på samma sätt.