Fakta: Östra Göinge

Östra Göinge, som ligger i nordöstra Skåne, har 14 000 invånare.

Av totalt 1 584 grundskoleelever har 215 stycken (14 procent) kommit till Sverige efter första juni 2013.

Kommunen är en av de 46 som får ta del av de 200 miljoner kronor som går till kommuner med många nyanlända elever. I Östra Göinge handlar det om ett extratillskott på 7,8 miljoner kronor 2016.

Lite mer än hälften av de 64 ensamkommande barn som kom till Östra Göinge förra året är ursprungligen placerade i andra kommuner.

Källa: Östra Göinge kommun

– Den största utmaningen är att min tid inte räcker till för dem. Allt är nytt: Språket, samhället, kompisarna, säger Mohammed Zein Alrifai, som är den första läraren de arabisktalande barnen på skolan förstår och kan prata med.

I Östra Göinge kommun, där Kviingeskolan ligger, började antalet nyanlända barn och ungdomar stiga kraftigt 2013 och i dag är var sjunde elev nyanländ, det vill säga har kommit till Sverige efter sommaren 2013. Klasstorlekarna har vuxit, nya klasser har startats och skollokalerna utnyttjas nu till max. När TT är på besök hålls till och med lektion i personalrummet.

Nya baracker

– Lokalsituationen är katastrofal. Jag har inget eget rum att vara på, utan får gå runt till olika smålokaler, säger Kristina Bergevi, lärare i svenska som andraspråk.

Hon ser fram emot mars, då skolan byggs ut med två nya baracker. Hon tycker också att det skulle behövas fler lärare i svenska som andraspråk.

– Och så skulle vi behöva fler som Mohammed.

Östra Göinges skolchef Ulla Wram tycker att kommunen, trots den stora utmaningen, klarat att ge en undervisning av god kvalitet. Men Östra Göinge rasade ner 52 placeringar i Lärarförbundets senaste skolrankning, främst på grund av färre elever med godkända betyg i nian.

Analfabeter

– När vi får dem i åttan eller nian är det nästan omöjligt att klara måluppfyllelsen. Vi har fått väldigt många ensamkommande i åttan och nian, en del av dem är analfabeter.

Hon konstaterar att ju yngre barnen är när de kommer, desto större chans har de att lyckas med skolan. Och nu hoppas hon att det har vänt för Östra Göinge.

– Nu i julbetygen såg vi att vi hade vänt upp lite, så vi hoppas att organisationen har hämtat sig efter detta. För det har så klart tagit kraft.