Personer som skickats till ön Manus i Papua Nya Guinea och Nauru sedan de försökt ta sig till Australien med båt ska erbjudas vidarebosättning i USA, meddelar premiärminister Malcolm Turnbull, enligt The Sydney Morning Herald.

Avtalet kommer inte gälla de människor som placeras i flyktinglägren i framtiden.

De omkring 1 800 personer som finns i lägren uppmanas att återvända hem, söka vidarebosättning i USA eller stanna på obestämd tid.