Fakta: Uppdraget till UKÄ

I dag omfattas inte kuratorer inom hälso- och sjukvården av någon specifik yrkesexamen eller legitimation. Nu får Universitetskanslerämbetet (UKÄ) i uppdrag att ta fram förslag till legitimering.

UKÄ ska lämna förslag till vilken examen som ska leda till den nya, skyddade yrkestiteln, och vilken den titeln ska vara. Det är inte självklart att det blir kurator.

Regeringen vill vidare att UKÄ ska överväga om utbildningen ska omfatta 30 eller 60 högskolepoäng.

UKÄ ska också överväga vilka övergångsregler som ska gälla för de redan yrkesverksamma kuratorerna.

Uppdraget ska redovisas senaste den 28 februari 2017.

Källa: Utbildningsdepartementet (TT)

Det finns i dag 19 yrken inom hälso- och sjukvården där en avlagd examen ligger till grund för legitimering. Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har i dag fått i uppdrag att ta fram förslag till hur kuratorer ska bli den 20:e gruppen.

– Det yttersta skälet är ytterligare stärka patientsäkerheten. Det blir tydligt vilken utbildning en kurator har, säger Helene Hellmark Knutsson.

Det är oklart vilka konsekvenser legitimeringskravet kan få för redan yrkesverksamma kuratorer, om de till exempel kan tvingas att komplettera sin utbildning för att få ut legitimation.

– Det är för tidigt att säga. Det ingår också i uppdraget och det ligger också hos socialdepartementet att titta på vilka övergångsregler som ska gälla, säger ministern.

UKÄ ska lägga sitt förslag om ett år. Helene Hellmark Knutsson ser ingen anledning att skynda på hanteringen.

– Det är viktigt att det blir rätt. Det är ett högt krav som man ställer och det gäller att man gör det på ett bra sätt och klarar ut vilka övergångsregler som ska gälla.

Riksdagens socialutskott krävde enhälligt i maj förra året ett förslag från regeringen i frågan.