Forskarna kan ännu inte förklara sambandet mellan  choklad  och minskad strokerisk.

Men det troliga skälet är, säger de, att  choklad innehåller så kallade flavonoider, en typ av antioxidanter som är skyddande för blodkärlen.

Att kvinnors risk för stroke minskar med chokladätande visade redan en undersökning som publicerades förra året.

I den studien hade 33 000 kvinnor följts.

Kvinnorna fick för cirka tio år sedan besvara frågor om sin chokladkonsumtion.

Sedan dess har forskarna upptäckte att strokefallen i gruppen var färre bland den femtedel av kvinnorna som åt mest  choklad . Enligt den analysen sjönk risken med cirka 20 procent.