Fakta: Så kostar akutbesöken

Patientavgift för akutbesök från 1 januari 2016.

450 kronor:

Skåne

420 kronor:

Uppsala

Västmanland

400 kronor:

Dalarna

Gotland

Halland

Stockholm

Västernorrland

300 kronor:

Blekinge

Jämtland/Härjedalen

Kronoberg

Norrbotten

Sörmland

Västra Götaland

Örebro

Östergötland

250 kronor:

Jönköping

200 kronor:

Gävleborg

Kalmar

Värmland

Västerbotten

Källa: TV4

Patientavgiften på akutmottagningarna varierar stort i landet.

Dyrast att besöka akuten är det i Skåne, 450 kronor. Det är mer än dubbelt så dyrt som i Gävleborg, Kalmar, Värmland och Västerbotten, där akutbesöken kostar 200 kronor, enligt TV4 Nyheterna.

Pensionärsorganisationen PRO menar att låginkomsttagare kan drabbas hårt där avgiften är hög.

– Jag vet att det finns ett regionalt självstyre, men det här är orimligt stora skillnader. Det finns personer som inte har råd att besöka akuten, fast de skulle behöva det. Det kan få allvarliga konsekvenser om man avstår att söka vård för att man inte har pengar, säger Jan Andersson, ordförande för PRO Skåne, till TV4.

Patientavgiften i Skåne höjdes bland annat för att få ner akutbesöken, men det har inte fått önskad effekt. Nu ses avgifterna över.