Någon tog sig in på signalanläggningen vid Kallhäll, norr om Stockholm, och klippte av kablar. Ett tilltag som under morgonen orsakade förseningar och inställda avgångar mellan Stockholm central – Bålsta.

– Enligt våra preliminära uppgifter är det en medveten påverkan, säger Christian Dalin, säkerhetschef vid Trafikverkets underhåll.

Han vill inte spekulera i varför kablarna klippts av, om det kan röra sig om en kopparstöld eller ett rent sabotage.

– Men det brukar generellt sett vara att man vill komma åt material. Sabotage i bara det syftet är ganska ovanligt.

Samtidigt visar tilltaget på sårbarheten för tågtrafiken. Överallt där det finns järnväg finns det signalanläggningar och kablar att klippa av.

– Eftersom det finns ute i naturen och till stora delar inte är inhägnat så går det naturligtvis att göra en påverkan på det, säger Dalin.

TT: Så klipper man rätt kablar skulle man kunna se till att det inte finns ett enda spår att köra på?

– Jag kan inte kommentera järnvägens sårbarhet. Men ju mer trafik och ju mer kritisk anläggningen är för samhället, ju mer har vi försökt jobba in olika redundanser eller säkra anläggningen.