Fakta: Världstoalettdagen

Världstoalettdagen den 19 november är en officiell FN-dag.

Dagen instiftades av World Toilet Organization 2001 för att uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

i Sverige har alla hushåll tillgång till både toaletter och rent vatten, men många använder toaletten som papperskorg.

Totalt spolar vi ner 7 000 ton skräp varje år vilket leder till att mycket energi och resurser måste läggas på att hantera allt skräp som spolas ner.

Källa: Svenskt Vatten

Nio av tio svenskar tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt. Men ändå gör var tredje fel och spolar ner exempelvis bindor, tamponger, våtservetter och kemikalier.

En undersökning, som Sifo genomfört på uppdrag av branschorganisationen Svenskt Vatten inför Världstoalettdagen, visar att 60 procent av de som fulspolar gör det för att de inte orkar göra rätt eller saknar kunskap om hur skräpet ska tas om hand.

Men åtminstone Umeåborna kanske snart bättrar sig med fulspolandet. Umeva, Umeås kommunala bolag för vatten och avfall, har gjort en avskräckande film från rensgallret som kommer att ha premiär på bolagets hemsida på självaste Världstoalettdagen.

– Vi vet av erfarenhet från de studiebesök som görs här att åsynen av de sopor som samlas i rensgallret ofta blir en aha-upplevelse. Därför har vi fotat gallret i några timmar och satt ihop en kort film så att alla kan få se det här, säger Simone Andersson, informatör på Umeva.

Förhoppningen är att rensgallerdramat ska få Umeåborna att förstå att bindor, kondomer och annat skräp passar bättre i en soptunna och inte bör forslas i vattensystem och eventuellt ställa till problem på vägen.