Europakonventionen

Den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) antogs 1950. Den har utökats flera gånger genom tilläggsprotokoll.

Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag, lagen om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Fallet i Europadomstolen gäller en rumänsk ingenjör som fick sparken 2007 sedan företagsledningen upptäckt att han inte bara använde Yahoo Messenger för professionella kontakter utan även för kontakt med sin flickvän och bror. Enligt företagets interna riktlinjer var sådant privatchattande förbjudet, och det var den överträdelsen som både rumänska domstolar och nu Europadomstolen (ECHR) tagit fasta på.

Ingenjören hävdade att företaget brutit mot hans lagstadgade och grundläggande fri- och rättigheter när hans privata konversationer granskades. Det gick dock inte Europadomstolen, formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, med på.

"Det är inte orimligt att en arbetsgivare vill klarlägga att anställda sköter sina arbetsuppgifter under arbetstid", skriver domstolen i sitt beslut enligt The Guardian.

Om en uppsägning är korrekt eller inte regleras i de enskilda länderna av respektive lands arbetsrättslagstiftning.