– Nej, jag kan inte se att vi har material som är åtråvärt för terrorister.

Peter Jacobsson, ansvarig för miljö och säkerhet på ESS, den stora forskningsanläggning som byggs i Lund.

Fakta: Färdigbyggt 2025

European Spallation Source (ESS) som byggs på åkermark utanför Lund kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla.

Neutronerna frigörs när protoner med hjälp av en accelerator i hög hastighet träffar ett mål bestående av volfram. Med hjälp av neutronerna kan olika material och dess egenskaper studeras på molekyl- och atomnivå.

Förhoppningen är att anläggningen ska möjliggöra framtida upptäckter inom bland annat nanoteknologi, life science, läkemedel, materialvetenskap och experimentell fysik.

Första spadtaget togs 2014. Användarprogrammet inleds 2023, men först 2025 är konstruktionsfasen över. Anläggningens livstid är beräknad till 40 år.

ESS drivs i form av ett konsortium med medlemsländer i hela Europa.

Källa: ESS

– Det är jätteskönt. Vi har haft en tuff sits på ESS, eftersom vi måste ha ett avtal för att få tillstånd att starta anläggningen, säger Peter Jacobsson, ansvarig för miljö och säkerhet på ESS.

Men egentligen är det inte några konstigheter: Sverige är värdland för ESS och Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har redan statens uppdrag att ta hand om radioaktivt avfall. Det som tagit tid är att beräkna hur stora avfallsvolymer det blir och vad ESS ska betala. Det nu överenskomna priset hålls hemligt.

95 procent kortlivat

Ungefär 95 procent av avfallet från ESS kommer att vara kortlivat.

– Det är låg- och medelaktivt avfall som är relativt enkelt att transportera på allmänna vägar utan så mycket skyddsåtgärder. Typiskt lågaktivt avfall är kläder som man har på sig när man arbetar inom kontrollerat område. Det kan också vara alla de prover vi kommer att ta hand om och metalldelar från acceleratorn, säger Peter Jacobsson.

Det kortlivade avfallet behöver slutförvaras i 30 år. De resterande fem procenten är långlivat avfall, som behöver förvaras i cirka 300 år.

Antingen kommer SKB att placera ESS-avfallet i ett befintligt förvar i Forsmark, eller i ett nytt slutförvar som SKB sedan tidigare planerar för.

– Vi är vana vid att ta hand om avfall från sjukvården och industrin och det här avfallet har stora likheter med det, säger SKB:s vd Christopher Eckerberg.

Inget för terrorister

TT: Bedömer ni själva att ni har material som skulle vara åtråvärt för terrorister?

– Nej, jag kan inte se att vi har material som är åtråvärt för terrorister, säger Peter Jacobsson.

TT: Finns det fog för den oro som funnits bland vissa lundabor?

– Det finns inte fog för oro över att vi skapar stora mängder radioaktivt avfall eller mycket strålning. Det som jag personligen tycker att vi ska ha störst fokus på är att man kan säkerställa att inte små mängder aktivt material kommer ut, säger Peter Jacobsson.

Han syftar på de prover som kommer att hanteras av de upp till 3 000 forskare som årligen kommer att besöka Lund för att använda anläggningen.

– Var och en av dem måste följa reglerna. Och gör de inte det, så måste de fångas upp. De ska inte kunna ta med sig något i rockfickan.