LÄS MER
Fakta: Tänk på detta

Drunkning går fort och sker ljudlöst, inte genom plaskande och med rop på hjälp

Små barn i vatten ska alltid vara på gripavstånd. Lämna aldrig små barn ensamma i vatten eller under uppsikt av ett ungt barn.

Små barn som badar ska ha flytväst och inte uppblåsbara flythjälpmedel.

Vid drunkning är direkt återupplivning genom hjärt- och lungräddning avgörande för utgången.

Omkring tio barn per år drunknar i Sverige varje år.

Källa: SLS

Omkring 1 500 barn får varje år uppsöka akuten efter olyckor i badhus och vattenland, och var tionde dödsolycka bland badande barn sker i äventyrsbad.

Att många föräldrar brister i uppsikt är ett stort problem, enligt badpersonalen i Umeå kommun, som nu alltså infört förbud mot mobiltelefoner och läsplattor i badhuset, skriver Västerbottens-Kuriren.

– Det är främst för säkerheten, vi vill inte att någon ska drunkna, säger Patrik Samuelsson, avdelningschef i Umeå.

Tar mycket tid

Att åtal för vållande till annans död nyligen väcktes mot en mamma vars femåriga dotter drunknade i ett badhus i Västmanland har fått badhusansvariga över hela Sverige att reagera, enligt Patrik Samuelsson.

– Vår badpersonal har noterat skärmproblematiken under en längre tid, men det fallet gjorde att vi fick upp ögonen lite mer för riskerna med att vara ouppmärksam, säger Patrik Samuelsson.

Hittills i år har elva barn omkommit genom drunkning, enligt Svenska Livräddningssällskapet (SLS) – som ser positivt på Umeås tilltag att förbjuda skärmar på badhuset.

– Telefoner och skärmar tar väldigt mycket tid från föräldrarna, och vi har också sett ett stort antal tillbud och drunkningar i sommar. Om ett skärmförbud hjälper föräldrar att vara mer med sina barn tycker vi att det är jättebra, säger Anders Wernesten, säkerhetsexpert på SLS.

Har ett ansvar

Föräldrar vet ofta inte om att de har ett ansvar enligt lag att hålla uppsikt över sina barn, säger han.

– Går man in på ett bad betalar man i och för sig avgift, men man har fortfarande ett ansvar för de barn man har med sig in, säger Anders Wernesten.

Förbudet införs också för att besökare inte ska fotografera badgäster.